Naše nabídka

Nabízíme 4 odlišné služby, které vycházejí vstříc odlišným potřebám: první službou je provedení výzkumů pro vaši knihovnu dle vašeho zadání ("na klíč"), druhým produktem je internetový nástroj pro on-line výzkumy a třetí službou odborné poradenství. Podrobnější popis těchto služeb následuje:

  • "i-DOTAZNÍK" - internetový nástroj pro realizaci on-line výzkumů vaší knihovny

- v našem internetovém systému využijete již hotové dotazníky, nebo si je upravíte či vytvoříte svůj vlastní dotazník

- rozešlete svým čtenářům e-mailové pozvánky k vyplnění dotazníku pomocí našeho systému, případně dotazník vytisknete, necháte vyplnit a data do počítače zaznamenáte pomocí našeho systému

- výsledky získáte okamžitě ve formě grafů a tabulek

- více informací

cena: 5.000 Kč

Vyzkoušejte připravené dotazníky (po kliknutí na nadpis se dotazník načte v novém okně):

Dotazník čtenářské spokojenosti

Výzkum se podrobněji zabývá spokojeností čtenářů. Jsou čtenáři spokojeni s fondem knihovny, s jeho jednotlivými položkami? Jsou spokojeni s prostředím v knihovně? Se službami knihovny? S vyhledáváním, dostupností, přístupem knihovníků?

Dotazník čtenářského chování

Výzkum zjišťuje základní údaje o čtenářském chování - frekvence návštěv knihovny i jejích webových stránek, počet výpůjček, druh výpůjček, způsoby vyhledávání.

Dotazník pro pasivní čtenáře

Výzkum je zaměřený na čtenáře, kteří si již téměř nepůjčují - nejspíše jde o čtenáře, kteří už do knihovny přestali úplně chodit, nebo brzy přestanou. Tento výzkum pomůže zjistit, proč tomu tak je a zda s tím knihovna může něco dělat.

Dotazník "Benchmarking knihoven"

Tento dotazník byl vytvořen v rámci projektu "Benchmarking knihoven", který spravuje Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Do nabídky výzkumů jsme jej zařadili se souhlasem autorů. V současné době jde nejspíše o nejčastěji využívaný dotazník spokojenosti čtenářů knihoven.

Tyto připravené dotazníky můžete ihned použít v této podobě, nebo si je upravit dle svých potřeb, např. doplnit další otázky, které vás zajímají.

  • "i-DOTAZNÍK" s rozšířenou asistencí 

- vyberete si některý z již hotových dotazníků

- můžete upravit několik otázek podle Vašich potřeb, my změny provedeme v systému

- vše v i-DOTAZNÍKu provedeme za Vás

- získáte výsledky ve formě tabulek a grafů

- více informací

cena: 9 000 Kč

  • kompletní výzkumy knihoven na klíč, dle vašeho zadání

- vytvoříte zadání, co chcete výzkumem zjistit, a zbytek necháte na nás

- vytvoříme vám dotazník, navrhneme výběr a způsob dotazování

- zpřístupníme vám on-line systém pro vyplňování dotazníků

- zpracujeme vám výsledky a dodáme je ve formě grafů a závěrů

- více informací

cena:  od 12 900 Kč

 

  • poradenství jak zlepšit vaše služby a nabídku čtenářům

 - na základě výsledků výzkumu vám zpracujeme doporučení a návrhy, jak zlepšit stávající služby

- více informací

cena: 5.000 Kč

 

Kontaktujte nás →

 

Pozn.: nejsme plátci DPH.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.