Kompletní výzkumy knihoven na klíč

Stručný popis služby

 • vytvoříte zadání, co chcete výzkumem zjistit, a zbytek necháte na nás
 • vytvoříme vám dotazník, navrhneme výběr a způsob dotazování či jinou metodu výzkumu
 • zpřístupníme vám on-line systém pro vyplňování dotazníků
 • zpracujeme vám výsledky a dodáme je ve formě grafů a závěrů

Pro koho je tato služba vhodná

 • Pro knihovnu, která potřebuje zjistit názory svých čtenářů a je pro ni vhodnější provedení výzkumu nechat provést externí subjekt, než jej realizovat vlastními silami.
 • Pro knihovnu, které má specifické potřeby a nevyhovuje jí některý z našich připravených dotazníků.

Smysl služby

 • Pomoci uskutečnit sociologický výzkum v knihovně se specifickým zadáním, případně i několik výzkumů na odlišná témata, s využitím i méně obvyklých výzkumných metod.

Jaké jsou postupné kroky

 • vyplníte kontaktní formulář
 • pomůžeme vám s vytvořením "zadání " výzkumu
 • zpracujeme rozpočet výzkumu
 • navrhneme metodu výzkumu, vytvoříme nástroj (např. dotazníkové šetření, ale může se ukázat, že bude vhodná i jiná výzkumná metoda, případně kombinace metod, např. hloubkové rozhovory, focus group, utajené hodnocení služeb/ mystery shopping a další)
 • po připomínkách a pilotáži zpracujeme konečnou podobu výzkumného nástroje
 • provedeme výzkum
 • zpracujeme závěrečnou zprávu z výzkumu, tabulky a grafy

Jaká je cena služby

 • od 9 000 Kč, pro každý výzkum je zpracována cenová nabídka

 

Kontaktujte nás →

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.