"i-dotazník" - internetový nástroj pro realizaci on-line výzkumů

Stručný popis služby

 • v našem internetovém systému využijete již hotové dotazníky, nebo si je upravíte či vytvoříte svůj vlastní dotazník
 • rozešlete svým čtenářům e-mailové pozvánky k vyplnění dotazníku pomocí našeho systému, případně dotazník vytisknete, necháte vyplnit a data do počítače zaznamenáte pomocí našeho systému
 • výsledky získáte okamžitě ve formě grafů a tabulek

Pro koho je tato služba vhodná

 • pro knihovnu, která má již vytvořený dotazník a hledá k provedení internetového dotazníkového šetření vhodný nástroj, nebo pro knihovnu, která chce provést dotazníkové šetření mezi svými čtenáři a vyhovuje jí některý z námi připravených dotazníků čtenářské spokojenosti
 • pro knihovnu, která hledá co nejúspornější řešení
 • pro knihovnu, která nepotřebuje další podporu k provedení výzkumu – stačí jí dotazníkový systém a se zbytkem si poradí sama

Smysl služby

 • Zpřístupnit knihovnám snadné a levné internetové dotazníkové šetření.

Jaké jsou postupné kroky

 • vyplníte kontaktní formulář
 • my pošleme přihlašovací údaje pro přístup do systému
 • podíváte se, zda Vám systém vyhovuje
 • pokud ano, uhradíte zálohu za službu ve výši 50% z ceny
 • aktivujete některý z připravených výzkumů, nebo si jej upravíte či vytvoříte vlastní
 • (pokud jste si vytvořili vlastní dotazník, doporučujeme provést "pilotáž" na menším vzorku respondentů)
 • rozešlete pozvánky Vašim čtenářům: pokud máte e-maily na čtenáře, můžete je naimportovat do systému a rozeslat jim pozvánky k výzkumu
 • průběžně můžete sledovat přibývající vyplněné dotazníky, generovat si automatické tabulky a grafy, exportovat je do excelu a wordu
 • můžete rozeslat připomínky těm čtenářům, kteří ještě neodpověděli: pokud jste rozeslali pozvánky pomocí systému, můžete těm, kteří ještě neodpověděli, poslat e-mailové připomenutí. Tím se může výrazně zvýšit návratnost.
 • ukončíte výzkum
 • vyexportujete si data ve formátu pro Excel (případně *.csv či pro SPSS), vyexportujete si automatické tabulky a grafy
 • uhradíte zbývající část ceny služby

Dotazníky již připravené v systému
Pro co největší jednoduchost jsme připravili v systému několik dotazníků. Ty můžete ihned použít, nebo si je upravit dle svých potřeb, např. doplnit další otázky, které vás zajímají.

Tento dotazník byl vytvořen v rámci projektu "Benchmarking knihoven", který spravuje Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Do nabídky výzkumů jsme jej zařadili se souhlasem autorů. V současné době jde nejspíše o nejčastěji využívaný dotazník spokojenosti čtenářů knihoven.

Charakteristika dotazníku: Otázky v tomto výzkumu se týkají spokojeností čtenářů. Jsou čtenáři spokojeni s fondem knihovny, s jeho jednotlivými položkami? Jsou spokojeni s prostředím v knihovně? Se službami knihovny? S vyhledáváním, dostupností, přístupem knihovníků?

Charakteristika dotazníku: Výzkum zjišťuje základní údaje o čtenářském chování - frekvence návštěv knihovny i jejích webových stránek, počet výpůjček, druh výpůjček, způsoby vyhledávání.

Charakteristika dotazníku: Výzkum je zaměřený na čtenáře, kteří si již téměř nepůjčují - nejspíše jde o čtenáře, kteří už do knihovny přestali úplně chodit, nebo brzy přestanou. Tento výzkum pomůže zjistit, proč tomu tak je a zda s tím knihovna může něco dělat.

Co služba nezahrnuje

 • tato služba je na principu "udělej si sám", tedy nejsou v ní obsaženy žádné konzultace ani další úkony z naší strany (např. úpravy dotazníků, import kontaktů atd. – to je na Vás)

Další poznámky

 • pokud používáte i papírovou verzi dotazníku, můžete prostřednictvím systému velmi snadno "přepsat" papírové dotazníky do systému. Systém má v sobě zabudovanou funkci pro rychlé "pořizování" dotazníků. Budete tak mít všechna data pohromadě, ve stejné struktuře a můžete si vytvořit automatické tabulky a grafy.
 • systém mimo již zmíněného umožňuje: volbu vzhledu dotazníku z několika možností, vícejazyčné verze dotazníku, pokročilé filtrování, rotace variant odpovědí, veřejně přístupné statistiky a grafy.

Jaké jsou podmínky služby

 • aktivovat výzkum můžete až po uhrazení zálohy ve  výši 50%
 • počet výzkumů není omezen
 • v ceně služby je 2 000 responsí, další si můžete snadno přikoupit. Nicméně takto velký vzorek bude nejspíše stačit.
 • zbývající část ceny platíte po ukončení prvního výzkumu
 • platnost služby je 1 rok

Jaká je cena služby

 • 5000,- Kč

 

Objednávkový formulář →

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.